Het toedienen, beheren en bewaren van medicatie houdt heel wat gevaren in. Via dit attest willen wij de regeling rond medicatie tijdens de schooluren duidelijk stellen.

Bij het begin van het schooljaar krijgt elke leerling 2 lege attesten mee. Via het secretariaat zijn er extra te verkrijgen. Ook de website van de school kan je een leeg exemplaar afdrukken.

Het toedienen van medicatie zal enkel kunnen indien dit attest volledig is ingevuld. Gelieve het attest samen met de medicijnen vooraf te bezorgen aan de klasleerkracht.

attest medicatie