Doel

Het samen bekijken met uw kind van de leerresultaten en het gedrag van uw kind op de school.
Het handtekenen van het rapport is ter kennisname en tevens een controle dat het kind zijn rapport heeft getoond aan de ouder(s) of de voogd.
Om de 2 maanden wordt een rapport meegegeven.
Voor verdere info : bekijk de nota’s vooraan in het rapport