De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad komt 4 keer per jaar samen.

Vergaderingen:

Donderdag 24 september 2020