De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad komt 4 keer per jaar samen.

Vergaderingen:

Dinsdag 24 september 2019

Woensdag 27 november 2019

Donderdag 13 februari 2020

Donderdag 11 juni 2020