UPDATE CORONA (15 april 2020)

UPDATE CORONA

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag (woensdag 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:

  • moeten scholen tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang van 3 groepen gezonde leerlingen. Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag.
  • krijgen leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’. Voor onze school betekent dit dat alle leerlingen van de lagere school via bundels werkboeken dagelijks aan de slag kunnen blijven.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van je personeel en leerlingen daarbij te allen tijde voorop staan.