Meer dan welkom in basisschool Sint-Lambertus.

Uren:
’s morgens 7.25u – 8.10u
’s avonds 15.45u – 17.55u
op woensdag : 12.15u – 17.55u

Plaats:
veranda / refter lagere school

Prijzen

Relatie met buitenschoolse kinderopvang:
Ons zorgteam kan u opvangmogelijkheden bezorgen door verschillende instanties georganiseerd