koba-logo

Onze school behoort samen met 129 andere scholen bij de koepel vzw KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen).  Wij werken regionaal samen onder vzw KOBA NoordkAnt.

Samen met OLV van Lourdes lagere school en kleuterschool, Basisschool De Bunt, Vrije basisschool Mariaburg, Vincentschool (allen in Ekeren), Sint-Catharina (Stabroek), Klavertje 4 (Kapellen) en De Putse Knipoog (Putte Kapellen) zit onze school in de Scholengemeenschap NoordrAnt.

Onze school behoort samen met alle basisscholen van Antwerpen en haar districten (net-overstijgend) tot het LOP-gebied Antwerpen. Binnen dit LOP-gebied gelden bijvoorbeeld dezelfde inschrijvingsafspraken.