Bijkomende informatie:

  • Prijzen van de voor- en naschoolse opvang: vanaf dit schooljaar wordt de prijs van de voor- en naschoolse opvang per minuut aangerekend. Per minuut wordt er €0.02 aangerekend.  Bij het brengen en afhalen van de kinderen wordt het uur gescand. De gemaakte kosten worden via de 2 maandelijkse facturen verrekend.
  • Tweemaandelijkse facturen
  • Prijslijst materiaal
  • Dubbele maximumfactuur 2022-2023

Info rond de dubbele maximumfactuur in het basisonderwijs kan je hier terugvinden.

Basisonderwijs moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Aan ouders die hun kind in een basisschool inschrijven, mag geen direct (d.i. bij de inschrijving zelf) of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden zoals in het hoger onderwijs wel gebeurt. Dit is de wet en wij houden ons daaraan.

Activiteiten en schoolbenodigdheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een eindterm of het nastreven van een ontwikkelingsdoel moeten gratis zijn voor de leerlingen. Indien een school in haar gemeente moet betalen om gebruik te mogen maken van het zwembad, krijgt ze via de werkingstoelagen de verplichting om kinderen van één bepaald leerjaar gratis te laten zwemmen zodat ze de eindtermen hieromtrent kunnen bereiken …

Voor datgene wat essentieel is voor het volgen van onderwijs, mag er dus geen bijdrage gevraagd worden aan de ouders.
Alleen niet onderwijs gebonden kosten (naschoolse opvang, middagtoezicht, maaltijden, zwemmen, uitstappen…enz.)  mogen aan de ouders worden doorgerekend.

De kosten van bijkomende activiteiten die bij een moderne en sociale opvoeding thuishoren probeert de school alleszins tot een minimum te beperken, door eigen besparingen, door samenwerking en door solidariteit.
Bij decreet zijn we verplicht om u op voorhand een overzicht te geven van extra financiële kosten die u kan verwachten.

De dienst voor- en naschoolse opvang en middagverblijf zijn niet- onderwijs gebonden. U maakt er geheel vrijblijvend gebruik van.
Kosten voor badmuts en sporttruitje hoeven ook niet jaarlijks weer te keren.
Vanaf 1 september 2011 vraagt de stad Antwerpen voor alle kinderen een vergoeding van € 1 per zwembeurt.
De vier- en vijfjarige kleuters en de leerlingen van het derde leerjaar mogen gratis zwemmen.
De prijzen hieronder vermeld zijn het resultaat van de som van de onkosten van vorig schooljaar.
Hou er a.u.b. rekening mee dat bijvoorbeeld de prijs van een autobus dit schooljaar opgeslagen kan zijn zodat eenzelfde uitstap meer kost dan verleden jaar.
Ook kan het gebeuren dat er dit jaar meer of minder uitstappen worden georganiseerd, zodat de prijzen enkel een richtlijn kunnen zijn.

Als school van de ‘Broeders der christelijke scholen’, met als doelstelling onderwijs te geven aan alle kinderen zonder onderscheid van afkomst, trachten wij bewust om te gaan met het financieel    aspect van een school. Onze prijzen zijn daarom zeer scherp berekend om ze zo laag mogelijk te houden: in onze berekening gaan we er dan ook telkens vanuit dat alle leerlingen van de bedoelde groep meegaan of meedoen.
Reclame en sponsoring spelen een rol in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van het kind. We sluiten beiden dus ook niet uit, we zullen er echter voorzichtig mee omgaan.
Ook dit schooljaar kunnen we gebruik maken van een tussenkomst vanuit Stad Antwerpen om , voor een aantal gezinnen, de schoolkosten te verlichten. Meer info over dit Sociaal Fonds is te verkrijgen bij de directie.