De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad komt 4 keer per jaar samen.

Vergaderingen:

woensdag 11 oktober 2023 om 20u

donderdag 22 februari 2024 om 20u

woensdag 12 juni 2024 om 20u