In een vrije school kan een inschrijving pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Goede afspraken maken goede vrienden. In die geest is ons schoolreglement opgesteld.

Ons pedagogische project heeft een uitgesproken “Lassaliaans” accent.
Lees dit document aandachtig aub. U vindt dan zeker de verklaring voor “Lassaliaans”. Deze visie stuurt onze dagelijkse organisatie en omgang met uw kind (eren).

Telkens de wetgeving rond onderwijs verandert, wordt het document “onderwijsregelgeving” aangepast.

Indien u niet wil dat er foto’s of ander beeldmateriaal van uw zoon/dochter wordt gemaakt en gepubliceerd, moet u onderstaand bezwaar invullen en afgeven aan de directie.

Bezwaar maken en publiceren van beeldmateriaal