koba-logo

Onze school behoort samen met 147 andere scholen bij de koepel vzw KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen).  Wij werken regionaal samen onder vzw KOBA NoordkAnt.

Afgevaardigd bestuurder KOBA NoordkAnt: Geert De Sitter
Voorzitter KOBA NoordkAnt: Martin Maesen

Samen met OLV van Lourdes lagere school en kleuterschool, Basisschool De Bunt, Vrije basisschool Mariaburg, Vincentschool (allen in Ekeren), Sint-Catharina (Stabroek), Klavertje 4 (Kapellen) en De Putse Knipoog (Putte Kapellen) zit onze school in de Scholengemeenschap NoordrAnt.

Directeur coördinator: Peter De Belie

Onze school behoort samen met alle basisscholen van de stad Antwerpen en haar districten (net-overstijgend) tot het LOP-gebied Antwerpen. Binnen dit LOP-gebied gelden bijvoorbeeld dezelfde inschrijvingsafspraken.

Voorzitter LOP-BaO Antwerpen: Ilse De Volder