Meer dan welkom in basisschool Sint-Lambertus.

Uren:
’s morgens 7.25u – 8.10u
’s avonds 15.45u – 18u
op woensdag : 12.15u – 18u

Plaats:
veranda / refter lagere school

Voor de opvang wordt er €0.02 per minuut aangerekend.  Kinderen worden bij het binnenkomen van de opvang en het verlaten van de opvang gescand om het juiste uur te registreren. De kosten worden verwerkt bij de tweemaandelijkse facturen.

Relatie met buitenschoolse kinderopvang:
Ons zorgteam kan u opvangmogelijkheden bezorgen door verschillende instanties georganiseerd.  Ook via onze website kan u doorklikken naar partners.